Välkommen till Umeå Last AB!


Vi utför bland annat följande tjänster

  • Maskinarbeten Hjullastare/Grävmaskin med förare
  • Sortering schakt, fyllnadsmaterial, matjord
  • Fräsning kompost
  • Dräneringsarbeten
  • Sandning, sopning, snöröjning
  • Vatten/avlopps grävningar
  • Stenspräckning
  • Diplomerade för enskilda avlopp