Administration

 

Ägaren ansvarar för kvalitetssäkring, maskiner, samordning och utbildning av företagets maskinförare, försäkringar och besiktningar av maskiner samt utrustning.  

 

Bokföring administration utföres av Melker Eriksson som ansvarar för kontroll av verifikat och handlingar.  

 

 

Kontaktinformation ang bokslut och revision

 

556271-5309 Deloitte AB,113 79 Stockholm

 

Huvudansvarig Revisor

Ekeståhl,Lars Gösta,Box 5,901 02 Umeå