Ekonomi & administration

Administration

Ägaren ansvarar för kvalitetssäkring, maskiner, samordning och utbildning av företagets maskinförare, försäkringar och besiktningar av maskiner samt utrustning. Bokföring administration utföres av Melker Eriksson som ansvarar för kontroll av verifikat och handlingar.

Kontaktinformation ang bokslut och revision

556271-5309 Deloitte AB,113 79 Stockholm
Huvudansvarig Revisor
Ekeståhl,Lars Gösta,Box 5,901 02 Umeå

Ekonomi

Umeå Last AB innehar F-skattbevis.

Bankförbindelse: Swedbank i Umeå.
Kontaktperson: Ulf Jonsson
Försäkringsbolag:Max Mathiessen

Har du en fråga till oss?
Skicka ett meddelande!

Faktureringsadress

Umeå Last AB Kund-id FSX2456
FE 301
105 69 Stockholm
inbox.lev.454321@arkivplats.se

Producerad av CC Mediakonsult